LOẠI SƠN BẠN CHỌN
DIỆN TÍCH CẦN SƠN
Chiều dài của phòng m cm
Chiều rộng của phòng m cm
Chiều cao của phòng m cm
DIỆN TÍCH CỬA

Cửa chính

Chiều rộng m cm
Chiều cao m cm
Số lượng cái

Cửa sổ

Chiều rộng m cm
Chiều cao m cm
Số lượng cái
Tính toán